MEELESPEA LAPSEVANEMALE

 1. Hommikune kogunemine on 9.00-9:30.00 vahel. Kell 9:30 algab hommikusöök.
 2. Koolilastel peaks kaasas olema roheline kaart, sest me liigume ringi ühistranspordiga.
 3. Kui laps läheb ise peale laagrit koju, peab selleks olema lapsevanema suuline luba laagrikasvatajale.
 4. Kui laps ei tule mõnel päeval laagrisse, siis palume ka sellest teada anda.
 5. Me proovime arvestada kõikide allergiate ja teiste eripäradega. Palun andke meile sellistest asjadest kindlasti teada.
 6. Lapsel peaksid jalas olema mugavad jalanõud, sest liigume mõnel päeval päris palju jalgsi. Riided peavad vastama ilmale ja olema samuti mugavad.
 7. Mängukeskuses sees võib olla vahetus jalanõudes või sokkides.
 8. Lõunane toitlustus on korraldatud  „Vesivärava“ kohviks.  Hommikuputru teeme ise oma keskuses ja ooteks on tavaliselt mõni puu-või juurvili, küpsis või snäkid.
 9. Kõik ekskursioonid, väljakäigud ja muud ettevõtmised on juba hinna sees, ning kuskil midagi lisaks ei ole vaja tasuda.
 10. Taskuraha meie laagris väljakäikude ajal on lubatud kasutada ainult eelneval kokkuleppel.
 11. Kui lapsel on kaasas maiustusi või muud-head paremat, peab ta seda kõigiga jagama
 12. Hea ilma olemasolul on plaanis minna mere äärde, selleks peab lapsel kaasas olema ujumisriided ja rätik. Info, mis päeval on seda vaja kaasa võtta annab laagrikasvataja jooksvalt.
 13. Laagrikasvatajad räägivad nii eesti, kui ka vene keeles.
 14. Ootame Sind laagrisse lõbusa tuju ja sõbraliku meelega simple-smile Laagri kodukord ja eeskiri

LAAGRI KODUKORD JA SISEKORRA EESKIRI

 1. Laagri territooriumilt omavoliline lahkumine on rangelt keelatud.
 2. Koos rühmaga teedel liikudes tuleb järgida ettevaatusabinõusid.
 3. Suplemine toimub  ainult  rühma ja kasvatajatega koos ning ettenähtud kohas. Ilma kasvatajate järelvalveta on ujumine rangelt keelatud.
 4. Vees kasvatajatest/ettenähtud ujumisalast sügavamale minek on laste ohutuse huvides rangelt keelatud.
 5. Peale igat sööki viib iga laps ise oma nõud ettenätud kohta. Lubamatu on toiduga sodimine.
 6. Prügi kogutakse prügikottidesse. Oma järel hoitakse puhtust.
 7. Laagri üritustest võtavad kõik laagerdajad osa.
 8. Kasutatud meisterdamise vahendid või spordivahendid viiakse mängu lõppedes omale kohale tagasi. Asju hoitakse hästi.
 9. Laagri kasvataja ei vastuta kaasavõetud raha, väärisesemete ja telefonide eest.  Igaüks hoiab oma asju hoolikalt.
 10. Kõik on üksteisele eeskujuks ja sõbraks, vajadusel abistavad üksteist.
 11. Kui on mure, siis räägi kasvatajaga! Alati saab probleemile lahenduse leida. Oma murest tuleb julgelt rääkida.
 12. Teiste laagerdajate isiklike asjade puutumine/varastamine on rangelt keelatud. Kõik rikutud/soditud/varastatud ja lõhutud laagri vahendid (ka mängukeskuse mängu- või spordivahendid, jmt) või teise laagerdaja asjad tuleb lapsevanemal asendada,  kinni maksta või remontida.
 13. Kodukorra korduvad tahtlikud rikkujad saadetakse laagrist minema ja neile laagri maksumust ei kompenseerita.
 14. Laagrisse ei võeta erivajadustega lapsi (vaimne- või füüsiline puue, ADHD, depressioon,jne). Kuna need lapsed vajavad erihooli mida meie laager ei paku. Laagril on õigus erivajadustega laps laagrist koju saata, tuusiku maksumust ei kompenseerita.
 15. Laagril on õigus laps laagri nimekirjast eemaldada või mitte vastu võtta juhul kui lapsevanem või hooldaja ei nõustu laagri eeskirjade ja tingimustega.
 16. Lapse poolt materiaalse kahju tekitamisel hüvitab lapsevanem.
 17. Laagri sisekorraeeskirjadest mitte kinnipidamisel võetakse lapsevanemaga koheselt ühendust

Mängukeskuses viibides tuleb jälgida samuti mängutoa kodukorra:

 1. Mänguväljakule on keelatud minna toidu, joogi, nätsu või mõne muu määrduva esemega. Samuti on keelatud mängukeskusesse viia teravaid ja ohtlike esemeid.
 2. Mängukeskuse vara tuleb tahtliku lõhkumise korral hüvitada.
 3. Tehnilised mängud ja vidinad lülitab sisse ja välja ainult mängukeskuse töötaja
 4. Palun ära vii väikeseid mänguasju ja detaile välja oma pesadest ja pane kõik mängukomplektid peale mängimist tagasi (lauamängud, puzzled jms)
 5. Mängukeskuses peab mängima sõbralikult koos, silmas pidades üldiseid viisakusreegleid:
 6. Liumägedest lastakse ainult alla
 7. Mänguasjadega mängitakse järjekorras ja kordamööda.
 8. Keelatud on ronida selleks mitte ette nähtud kohtades ning mängida mänguasjadega, mille jaoks oled juba liiga suur.
 9. Batuudil võib hüpata 1 laps korraga